Välkommen!

Vill du se priser inklusive eller exklusive moms?

Gustafssons Uthyrning: Hyresmaskiner i Oskarshamn, Västervik och Vimmerby

Hyr dina byggmaskiner hos oss

Hyr bergborrmaskin, bergborrar, bilmaskiner, spettmaskiner, svets, slipmaskin, fräsmaskiner mm hos oss.

Hos oss kan du hyra liftar, skylifts, bomliftar, saxliftar, pelarliftar och släpvagnsliftar

Hydraulservice i Oskarshamn - Vi har ett stort sortiment av hydraulslang och hydraulkomponenter

Hyrmaskiner i Oskarshamn, Västervik och Vimmerby

Vi har packningsmaskiner, betongblandare, markvibrator, glättningsmaskin och vibrovält

Försäkring

Det åligger hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad från leveransen tills återlämning har skett och retursedel erhållits.

När du hyr maskiner av oss kan du försäkra dig mot stölder och andra skador på din arbetsplats. Vi Förmedlar en hyrförsäkring som tecknats hos ett välrenommerat försäkringsbolag.

Premien beräknas på hyresbeloppet för maskinen och är så låg som 4% + moms, och självriken endast 4000:-.

En normal företagsförsäkring har ofta högre självrisk, ibland "ett till flera basbelopp". Vissa stöldskador och skadetyper ersätts inte alls av försäkringen. Det är då vi kan erbjuda att komplettera din försäkring.

Försäkringen omfattar som det heter på försäkringsspråk "plötslig och oförutsedd skada". Exempelvis kanske maskinen skadas under transport. De flesta företagsförsäkringar ger ett mycket begränsat skydd under transporter. Hemförsäkringen inget alls.
Däremot ersätts inte skador som beror på förslitning och vårdslöst handhavande. För att ersättning skall kunna utgå vid stöld krävs att händelsen blir polisanmäld och att egendomen har förvarats så att stöld i möjligaste mån kunnat undvikas. Dessutom måste stöldtillfället kunna preciseras. Detta skall framgå av polisanmälan

Om olyckan är framme

  • Kontakta omedelbart din uthyrare vid skada
  • Beskriv så noggrant som möjligt vad som har inträffat
  • Lämna skriftliga uppgifter om hyrsedelsnummer samt maskinnummer
  • Vid stöld, inbrott, rån eller annat brott skall en polisanmälan göras snarast. I polisrapporten skall det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra skador.
  • Undertecknad polisrapport skall skickas till polisen och uthyraren

 
Hyrförsäkringen är till för att skydda dig.

Vårt produktutbud

Boka direkt - Oskarshamn: 0491-18600
Västervik: 0490-342 50  Vimmerby: 0492-122 99
Hydraulservice Oskarshamn: 0491-777 50

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.